Latest News

Els tutorats

Aquest any la nostra Orientadora, Inma, ha tornat ha tindre una gran idea, els alumnes de 4t i de...

Queda’t a casa!

La pandemia del Covid-19 ha posat el món davant de l’espill.  La prova definitiva que la globalització existeix i...