Queda’t a casa!

La pandemia del Covid-19 ha posat el món davant de l’espill.  La prova definitiva que la globalització existeix i...