Sentiments entre peces de metall

 

  És un tema molt extens i és que les maquines són tant el present com el futur, ja que no podem negar que s’utilitzen per a molt de treball. Com podria ser l’estracció de substàncies perilloses i per a fer més agradable la  vida. Aquestos són una gran ajuda per a la humanitat, ja que poden fer el mateix que fa un ésser humà, amb la gran diferència de que aquestos no van tindre la capacitat de pensar o sentir res. El punt negatiu és que aquestos no tindran conciència des d’un punt de vista humà, per  tant això causa que ocórreguen moltes baixes, te’n vaig a dir un exemple verídic d’una empresa carnissera:

» El meu amic se’n va enganyar i va perdre un braç a la trituradora de carn, va ser un succés molt trist per a mi i per a la seua família. Quina pena que aquestes coses ocorren!»  Va dir un amic de la víctima.

No va ser el primer cas d’aquesta índole, hi ha que ocorren moltes baixes per  la confiança en un mateix i és que aquestes màquines juntament amb un excés de confiança ens poden causar prou mal. El més preocupant d’aquest succés va ser que a aquests temes no se’ls done la importància que realment necessiten, com podria ser en cas d’un accident laboral d’aquest nivell. Jo pense que en el cas anteriorment llegit, no va ser un mal laborar pel fet que el no es va posar, o no va donar les mesures preventives per a evitar l’accident, en aquest cas la culpa, des del meu punt de vista, va ser de l’home que pecà d’excés de confiança i va tindre les seues pròpies conseqüènciesés. Això ens enseya una gran lliçó i és que les màquines poden ajudar però hi ha que tindre en compte que una màquina no va pensar si te fa mal o no.

Amb aquest cas no pretenc Buenos o malos?dir que les màquines siguen dolentes, només que hi ha que tindre més precaució a l’hora de fer un treball.

L’únic que ens diferència d’un tros de ferro són els sentiments i la capacitat de voler ajudar a un igual.

Robots, amics o enemics ?

 

Neizan 4t ESO

 

, , ,