ANTONIO JOSÉ

Quan vaig anar al primer concert d’Antonio José, l’artista que va guanyar el concurs de La Voz a l’any 2015 va ser molt emocionant. Va ser el dia 5 de Març de 2016 una jornada inoblidable.

Per a mi anar a un concert i una firma és algo molt emocionant perquè no sempre el puc veure. Quan vaig a un concert sol durar unes 3 hores, són hores màgiques i m’agrada molt perquè disfrute prou amb les meues acompanyants que també els agrada molt. 

I una firma és un sentiment molt distint des del meu punt de vista perquè són més de 4h de cua (se fan molt llargues, sobretot quan és hivern) i quan arriba el teu torn són 3 minuts com màxim i és molt poc temps que tens amb ell individualment. 

Per a la meua opinió si tinc que elegir entre un concert i una firma elegiria un concert ja que encara que no passes una estona xicoteta amb ell, pots estar escoltant-lo.

Marta 3º ESO

, ,