INFLUENCERS, QUÈ ÉS?

Persona que influix?, sobre què influix?, què pinta esta paraula en anglés en els mitjans?.

Abans esl periodistes feien acudists com: el diu a ma mare que sóc periodista, però ella creu que toque el piano en una bar, eixe acudit es suposava que era una influència.


Ara ser influencers és ser una persona famosa que té molts seguidors i sap fer moltes coses o es

dedica a moltes coses com; model, saber de moda, maquillatge…

Després tot aixó ho ensenyen a la gent perquè ho vegen, també entra la publicitat de marques que els paguen (i no poc) perquè isca en els seus vídeos, agències els regalen viatges i fan més publicitat.

A QUI NO LI AGRADARIA SER INFLUENCERS!

En fi ells diuen que treballen a l’hora d’editar un vídeo, fer-ho, jo no dic que no però no puc comparar eixe treball amb el d’una netejadora o dependeta.

Claudia K.

,