L´ús dels mòbils al col·legi

Quasi totes les escoles d’Espanya tenen un ordinador per classe i fins i tot projectors i televisions per a l’ús del professor, però la xifra de les escoles que permet l’ús dels mòbils personals dins de les aules és molt més reduïda, per això: Hauríem d’augmentar aquesta xifra o reduir-la més?

Esta clar que la tecnologia està molt bé per ajudar a entendre les coses i a explicar amb més detalls, però la utilització dels mòbils ja és un poc excessiu .Els joves utilitzen internet moltes hores al dia, per això les hores que estan a l’escola haurien de ser lliures de mòbils i internet.

La meua opinió és que no haurien de deixar utilitzar el mòbil als col·legis. Eixes hores de col·legi són per a exercitar la ment, aprendre i relacionar-nos; si tinguerem el mòbil segurament tot el buscaríem a internet, no pensaríem i per suposat la comunicació seria molt escassa .

A més està comprovat que des de que podem trobar les solucions a tot a internet cada vegada som més vagos a l’hora de pensar a més a més ens costa més memoritzar, interpretar i raonar.

Carmen 3er ESO

, ,